Entrevista de la Universitat d’Infermeria Manresa

RECOMANACIÓ D’UN LLIBRE.

Publicat el 17 febrer 2014 per 

Bon Dilluns a tothom!

L’entrada d’aquest dilluns és diferent de les que hem realitzat fins ara. Avui volem aprofitar per recomanar-vos un llibre i per suposat, al seu fantàstic autor.

AUTOR.

David Garriga Guitart és un ex-alumne d’Infermeria de la Fundació universitària del Bages. A part d’una diplomatura en Infermeria, també està llicenciat en Psicologia, en Criminologia i graduat en Criminologia i Política Criminal. Però la seva formació no acaba aquí, conta amb Màsters, Post-graus, especialitzacions i diversos cursos.  La suma d’aquests coneixements el porten a publicar el seu llibre: “DEL BIMARISTÁN AL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO: HISTORIA DE LA ENFERMERÍA Y LA SALUD MENTAL EN EL ISLAM”, el qual va sortir a la venda l’any 2010.  

LLIBRE :“DEL BIMARISTÁN AL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO: HISTORIA DE LA ENFERMERÍA Y LA SALUD MENTAL EN EL ISLAM”:

Tal com indica el títol, dins del llibre trobarem informació relacionada amb el món de l’islam, la seva història en la Salut Mental i el paper de la infermeria.

El llibre està dirigit a públic de tot tipus (especialista i no especialista en la matèria) i la seva forma de redacció el converteix en una lectura molt amena.

Al començament, per situar al lector, trobem una explicació sobres el Judaisme, el Cristianisme i l’Islam (les tres religions monoteistes). Seguidament, hi ha un enfocament en la religió Islàmica, on podrem llegir les seves idees principals.

Una vegada el lector té uns coneixements bàsics del tema, comença un recorregut per la història de l’Islam, des de la primera època fins l’Andalus.

ENTREVISTA:

· Infermer, psicòleg, criminòleg… què porta a una persona a endinsar-se en tants mons?

Hi ha una dita del Profeta Muhammad que diu: “Busqueu el coneixement encara que sigui a la Xina”. Tot i que m’he llicenciat en Psicologia i Criminologia i col·laboro des d’ aquesta formació amb diferents institucions sobre el tema,  la meva feina, després de 20 anys, segueix sent la infermeria.  Quan vaig començar a estudiar-la,  no tenia molt clar que m’arribés a agradar. Poc a poc anava  adquirint molts coneixements que em servien per tenir una bona base en cures  d’infermeria, coneixements mèdics, tracte amb els usuaris… , a través d’ells, adquiria unes eines per seguir formant-me i ampliar la informació en especialitats que em cridessin més l’atenció.  A mi em va passar amb l’assignatura de salut mental. Les classes em fascinaven i a les practiques ja va ser on vaig tenir clar que era l’especialitat que volia seguir.

Després tot ha sigut curiositat, volia saber més sobre la salut mental i una de les carreres que m’oferia uns coneixements més dirigits a entendre al malalt, al seu entorn, a saber més sobre  la malaltia psiquiàtrica,  era la carrera de psicologia. Per sort o no, el destí em va porta a treballar en el Centre Penitenciari de Can Brians a la Unitat de Psiquiatria ara fa deu anys i la curiositat de la relació entre malalt mental i delicte em va animar a formar-me en criminologia. Totes tres semblen molt diferents però mantenen una curiosa connexió.

· Després de realitzar tots aquests estudis, veus la infermeria amb una perspectiva diferent?

La infermeria es una de les poques formacions universitàries que en pocs anys ha evolucionat i ha canviat considerablement, adaptant-se contínuament a les necessitats de la societat amb la que tenia que conviure. De ment més holística, busca poder tenir eines per poder entendre la cada vegada més multicultural població amb la que treballa.   Ha passat de Diplomatura a Grau, inclou un segon idioma, a part del català i castellà, i  amb uns coneixements no tan sols a nivell teòric sinó també pràctic equiparables a la majoria de les ciències de la salut.  Com deia un amic meu una vegada i que la definia molt be: la infermeria és un tres en un: és un art, una ciència i una professió. Un art per que compte i requereix d’unes habilitats que depenen del segell de la persona que les realitza, una ciència per que requereix d’uns coneixements de la pròpia disciplina i una professió per que la infermera ha d’assumir unes responsabilitats pròpies.  Totes aquestes qualitats que defineixen a la infermera no serien possibles si no hi hagués una evolució i un moviment en la formació dels professionals, i en aquest aspecte, m’alegra veure que la carrera segueix el ritme de les demandes socials de l’època que li toca viure.

Una de les moltes avantatges d’estudiar infermeria, segons el meu punt de vista, es la gran perspectiva que et dona de moltes facetes de la vida, contribueix  a plantejar-te moltes coses, et dóna eines per qüestionar-ne d’altres, a conèixer-te millor a tu i a l’altre, a potenciar l’empatia… i totes aquestes qualitats ajuden  per poder-te moure amb molta més facilitat en altres carreres formatives, feines i situacions de la vida.

· D’on et ve aquesta fascinació per la cultura islàmica?

Des de petit a casa sempre ha estat a l’aire el tema musulmà d’una manera positiva i normalitzada. Tot i que no es veien en els anys 80 hiyabs ni gel·labes pel carrer el fet de tenir un avi que fes el servei militar a Ceuta i se’n portés una bona experiència va facilitar que el món àrab no fos estrany per mi.

De més gran vaig aprendre àrab com a idioma i vaig tenir la sort de matricular-me  al Màster de Món Àrab i Islàmic de la UB amb la gran fortuna de trobar un professorat que estimava la cultura islàmica, transmetent-nos a tots els alumnes aquest sentiment. Amb els coneixements que anava adquirint vaig poder aprofundir en la salut mental i en la infermeria en el mon àrab, els seus tractaments, hospitals… i sobre tot per que se’m va plantejar una pregunta que no havia pogut resoldre: si els infermers “occidentals” tenim com a referent a Florence Nightingale i Virginia Henderson, a qui  tenen de referent les infermeres que estudien a Egipte, Jordània o a Aràbia Saudita?

· Quan sorgeix la idea d’escriure un llibre?

Relacionat amb l’anterior pregunta. Vaig anar a diferents universitats d’infermeria de països àrabs amb majoria islàmica, llegint les seves matèries en el camp de la historia de la infermeria i de la salut mental, arribant a descobrir que ells tenien una historia prèvia diferent i molt més antiga que nosaltres. Per exemple, la seva referencia de primera infermera era una noia anomenada Rufaida. Aquesta noia va estar al costat del Profeta Muhammad  i va ajudar a l’atenció dels ferits caiguts en les diferents batalles. Organitzava i dirigia, ja en el segle VII dC, grups de dones que atenien les baixes en el camp de batalla. Va ser acreditada com a líder en les cures de salut construint les primeres tendes – clíniques per la cura dels malalts. Moltes similituds amb Florence Nightingale i tretze segles abans!!!

Un dels objectius del llibre era donar a conèixer la infermeria en una altre cultura i veure que també hi ha hagut ciència més enllà del Mediterrani.

· Quines són les teves perspectives de futur?

Actualment, en l’àmbit de la infermeria segueixo treballant a la Unitat d’Hospitalització Psiquiàtrica Penitenciària i espero que per molts anys. Com a voluntari col·laboro en l’entitat Bayt al-Thaqafa, una institució sense ànim de lucre que ajuda a la integració dels nou vinguts a Catalunya, sobre tot des de països àrabs. A nivell formatiu, aportant els meus coneixements a les universitats i escoles que ho sol·liciten relacionats sobre salut i islam. En l ‘ambit de la criminologia treballo com analista en terrorisme yihadista per l’exèrcit espanyol per la detecció i prevenció d’atentats.

 ARTICLES:

Garriga no és tant sols autor d’aquest llibre que us hem presentat, sinó que ha publicat diversos articles relacionats amb el tema. Tot seguit us deixem dos enllaços a les seves publicacions:

El enfermo mental, una prioridad para la medicina y la enfermería en las primeras épocas del Islam: Un article enfocat als primers hospitals ( coneguts com Bimaristán) del món islàmic.

http://www.webislam.com/articulos/91660-el_enfermo_mental_una_prioridad_para_la_medicina_y_la_enfermeria_en_las_primeras.html

Papel de la enfermería en l mundo árabe: tracta del paper de la dona musulmana en la infermeria del món islàmic.

http://www.webislam.com/articulos/91427-el_papel_de_la_enfermeria_en_el_mundo_arabe.html

BLOC:

Tots els que estigueu interessats en saber més coses d’en David i de les seves publicacions, uns animem a passar per el seu bloc. No us en penedireu!

Link: https://davidgarriga.wordpress.com

Esperem que després d’haver llegit aquest entrada, molts de vosaltres tingueu pensat llegir-vos el llibre. Volem donar les gràcies a en David per permetre’ns parlar de la seva obra a tots vosaltres.

Fins la setmana que ve!

Gisela Serrano Cañadas i Núria Soler Delgado

Estudiants de 4t curs d’infermeria

 

http://blocs.fub.edu/infermeriafub/

Castellano:

AUTOR .

David Garriga Guitart es un ex- alumno de Enfermería de la Fundación Universitaria del Bages.

Aparte de una diplomatura en Enfermería , también está licenciado en Psicología , Criminología y graduado en Criminología y Política Criminal . Pero su formación no acaba aquí , cuenta con Masters , Post- grados , especializaciones y diversos cursos . La suma de estos conocimientos lo llevan a publicar su libro : “DEL Bimaristan AL hospital psiquiátrico : HISTORIA DE LA ENFERMERÍA Y LA SALUD MENTAL EN EL ISLAM ” , el cual salió a la venta en 2010 .

LIBRO : ” EL Bimaristan AL hospital psiquiátrico : HISTORIA DE LA ENFERMERÍA Y LA SALUD MENTAL EN EL ISLAM ” :

Tal como indica el título , dentro del libro encontraremos información relacionada con el mundo del Islam , su historia en la Salud Mental y el papel de la enfermería .

El libro está dirigido a público de todo tipo (especialista y no especialista en la materia ) y su forma de redacción lo convierte en una lectura muy amena.

Al principio , para situar al lector , encontramos una explicación sobres el Judaísmo , el Cristianismo y el Islam ( las tres religiones monoteístas ) . Seguidamente , hay un enfoque en la religión Islámica , donde podremos leer sus ideas principales .

Una vez el lector tiene unos conocimientos básicos del tema , comienza un recorrido por la historia del Islam , desde la primera época hasta el Andalus .

ENTREVISTA :

· Enfermero , psicólogo , criminólogo … que lleva a una persona a adentrarse en tantos mundos ?

Hay un dicho del Profeta Muhammad que dice : “Buscad el conocimiento aunque sea en China” . Aunque me he licenciado en Psicología y Criminología y colaboro desde esta formación con diferentes instituciones sobre el tema , mi trabajo , después de 20 años , sigue siendo la enfermería . Cuando empecé a estudiarla, no tenía muy claro que me llegara a gustar . Poco a poco iba adquiriendo muchos conocimientos que me servían para tener una buena base en cuidados de enfermería, conocimientos médicos, trato con los usuarios … , a través de ellos , adquiría unas herramientas para seguir formándome y ampliar la información en especialidades que me llamaran más la atención. A mí me pasó con la asignatura de salud mental. Las clases me fascinaban y las prácticas ya fue donde tuve claro que era la especialidad que quería seguir .

Después todo ha sido curiosidad , quería saber más sobre la salud mental y una de las carreras que me ofrecía unos conocimientos más dirigidos a entender al enfermo , a su entorno , a saber más sobre la enfermedad psiquiátrica , era la carrera de psicología . Por suerte o no , el destino me lleva a trabajar en el Centro Penitenciario de Can Brians en la Unidad de Psiquiatría hace diez años y la curiosidad de la relación entre enfermo mental y delito me animó a formarme en criminología . Las tres parecen muy diferentes pero mantienen una curiosa conexión.

· Después de realizar todos estos estudios , ves la enfermería con una perspectiva diferente?

La enfermería es una de las pocas formaciones universitarias que en pocos años ha evolucionado y ha cambiado considerablemente , adaptándose continuamente a las necesidades de la sociedad con la que tenía que convivir . De mente más holística , busca poder tener herramientas para poder entender la cada vez más multicultural población con la que trabaja . Ha pasado de Diplomatura a Grado , incluye un segundo idioma , aparte del catalán y castellano , y con unos conocimientos no sólo a nivel teórico sino también práctico equiparables a la mayoría de las ciencias de la salud . Como decía un amigo mío una vez y que la definía muy bien : la enfermería es un tres en uno: es un arte , una ciencia y una profesión . Un arte para que cuenta y requiere de unas habilidades que dependen del sello de la persona que las realiza , una ciencia para que requiere de unos conocimientos de la propia disciplina y una profesión para que la enfermera debe asumir unas responsabilidades propias . Todas estas cualidades que definen a la enfermera no serían posibles si no hubiera una evolución y un movimiento en la formación de los profesionales , y en este aspecto , me alegra ver que la carrera sigue el ritmo de las demandas sociales de la época que le toca vivir .

Una de las muchas ventajas de estudiar enfermería , según mi punto de vista , es la gran perspectiva que te da de muchas facetas de la vida , contribuye a plantearte muchas cosas , te da herramientas para cuestionar a otros , a conocerte mejor a ti y al otro , a potenciar la empatía … y todas estas cualidades ayudan para poderte mover con mucha más facilidad en otras carreras formativas , trabajos y situaciones de la vida .

· De dónde te viene esa fascinación por la cultura islámica ?

Desde pequeño en casa siempre ha estado en el aire el tema musulmán de una manera positiva y normalizada . Aunque no se veían en los años 80 hiyab ni chilabas por la calle el hecho de tener un abuelo que hiciera el servicio militar en Ceuta y se llevara una buena experiencia facilitó que el mundo árabe no fuera extraño para mí .

De mayor aprendí árabe como idioma y tuve la suerte de matricularme en el Master de Mundo Árabe e Islámico de la UB con la gran fortuna de encontrar un profesorado que estimaba la cultura islámica , transmitiendo a todos los alumnos este sentimiento . Con los conocimientos que iba adquiriendo pude profundizar en la salud mental y en la enfermería en el mundo árabe , sus tratamientos , hospitales … y sobre todo para que se me planteó una pregunta que no había podido resolver : si los enfermeros ” occidentales ” tenemos como referente a Florence Nightingale y Virginia Henderson , a quienes tienen de referente las enfermeras que estudian en Egipto , Jordania o Arabia Saudita ?

· Cuando surge la idea de escribir un libro ?

Relacionado con la anterior pregunta . Fui a diferentes universidades de enfermería de países árabes con mayoría islámica , leyendo sus materias en el campo de la historia de la enfermería y de la salud mental , llegando a descubrir que ellos tenían una historia previa diferente y mucho más antigua que nosotros . Por ejemplo , su referencia de primera enfermera era una chica llamada Rufaida . Esta chica estuvo al lado del Profeta Muhammad y ayudó a la atención de los heridos caídos en las diferentes batallas . Organizaba y dirigía , ya en el siglo VII dC , grupos de mujeres que atendían las bajas en el campo de batalla . Fue acreditada como líder en los cuidados de salud construyendo las primeras tiendas – clínicas para el cuidado de los enfermos . Muchas similitudes con Florence Nightingale y trece siglos antes !

Uno de los objetivos del libro era dar a conocer la enfermería en otra cultura y ver que también ha habido ciencia más allá del Mediterráneo .

· ¿Cuáles son tus perspectivas de futuro ?

Actualmente , en el ámbito de la enfermería sigo trabajando en la Unidad de Hospitalización Psiquiátrica Penitenciaria y espero que por muchos años . Como voluntario colaboro en la entidad Bayt al- Thaqafa , una institución sin ánimo de lucro que ayuda a la integración de los recién llegados a Cataluña, sobre todo desde países árabes . A nivel formativo , aportando mis conocimientos en las universidades y escuelas que lo soliciten relacionados sobre salud e islam . En el ámbito de la criminología trabajo como analista en terrorismo yihadista por el ejército español para la detección y prevención de atentados .

Anuncios

Interesante analisis de Gervasio Noailles. ¿Son todas las vícitmas inocentes?

Víctimas responsables

A partir del texto “Elogio de la culpa”, de Juan Gelman, el autor retoma el debate sobre “la operación simbólica que impone la condición de inocencia a las víctimas del terrorismo de Estado”, propone el concepto de “víctima responsable” y sostiene que “la víctima responsable puede dejar de ser víctima; la víctima enteramente inocente queda expuesta a la revictimización”.

7c8579bce442fab5e89a3b927866eb66_XL

A partir del texto de Juan Gelman “Elogio de la culpa” y del trabajo de Gisela Cardozo y Alejandro Michalewicz “Ser o no ser víctimas”, ambos publicados en Página/12, resulta ineludible la pregunta acerca de la lógica de construcción de la operación simbólica que impone la condición de inocencia a las víctimas del terrorismo de Estado. Como señalan tanto Gelman como Cardozo y Michalewicz, la idea de que las víctimas de la dictadura debían ser inocentes estuvo (y sigue estando) instalada en gran parte de nuestra sociedad. Quien no era inocente, quien “andaba en algo”, podía ser secuestrado, torturado, desaparecido. “Por algo será”, se decía en voz baja. De esta manera, la teoría de los dos demonios sostiene que las únicas víctimas de la dictadura fueron las víctimas colaterales del enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas y las organizaciones revolucionarias. Las demás… por algo habrá sido. Es sobre esta lógica que el secuestro y sustracción de identidad de hijos e hijas de desaparecidos no fueron incluidos dentro de la enorme lista de delitos que dejaron de ser juzgables y castigables gracias a las leyes de obediencia debida y punto final: estas niñas y niños fueron víctimas inocentes.

Ahora bien, la inocencia atribuida a las víctimas no es una condición impuesta exclusivamente a las víctimas de la dictadura. Por el contrario, se trata de una operación simbólica impuesta a todas las víctimas. Vale un breve racconto de situaciones en las que se impone la condición de inocencia a las víctimas.

Las víctimas del régimen nazi. Hannah Arendt, en su Estudio sobre la banalidad del mal, señala que algunos representantes de los consejos judíos en los territorios ocupados por el ejército alemán cooperaron activamente con las fuerzas de ocupación, antes de ser ellos mismos víctimas del genocidio nazi. Asimismo, los campos de concentración y exterminio tuvieron como mano ejecutora de gran parte de las atrocidades perpetradas a los Sonderkommandos: eran unidades de trabajo formadas por prisioneros judíos que se ocupaban de controlar y vigilar a otros prisioneros, incluso llevarlos a las cámaras de gas.

¿Fueron los líderes de los consejos judíos o los miembros de los Sonderkommandos víctimas inocentes del nazismo? No, porque fueron una parte necesaria de la maquinaria genocida. ¿Fueron víctimas? Indudablemente sí. En primer lugar, porque tanto unos como otros se vieron obligados a cooperar con el nazismo; en segundo lugar, porque luego de cooperar fueron asesinados.

Sin embargo, este análisis de Arendt fue muy resistido, ya que pensar la banalidad del mal implicaba también pensar la banalidad del bien. Para Arendt, ni Eichmann fue un ser monstruoso –más bien lo presenta como un burócrata que simplemente hizo su trabajo– ni las víctimas del nazismo fueron enteramente inocentes. Ahora bien, no por ello dejaron de ser víctimas.

Las víctimas de la violencia institucional. La historia reciente argentina cuenta con numerosas masacres en instituciones carcelarias. En todas las ocasiones, la construcción de la noticia habla de un motín o intento de fuga. La lógica es sencilla: son delincuentes que intentaron fugarse, no son víctimas inocentes del hecho que los victimiza, por lo tanto no son considerados víctimas.

El excelente libro de Claudia Cesaroni Masacre en el pabellón séptimo es una joya difícil de encontrar en la que se muestran los hilos de la construcción institucional de la noticia para cubrir abusos del personal penitenciario. Cesaroni realizó un estudio histórico para demostrar que el supuesto motín de la cárcel de Devoto, en 1978, en el que murieron más de 65 internos (nunca se supo la cifra exacta), fue en realidad una masacre llevada a cabo por los miembros del Servicio Penitenciario. Esa masacre, como muchas perpetradas sobre población carcelaria, pasó inadvertida, ya que se trata de víctimas no inocentes y por lo tanto no son consideradas víctimas.

Las víctimas de la tragedia de Cromañón. Cuando todavía no se había terminado de contar la cantidad de muertos, se inició un movimiento canalla para intentar demostrar que no todas las víctimas de Cromañón eran enteramente inocentes. Circuló información que hablaba de un jardín de infantes es el baño de mujeres. ¿Qué clase de madres pueden llevar a sus hijos a un recital y dejarlos en el baño? Si el jardín de infantes hubiese existido, esas malas madres hubieran sido consideradas víctimas de segunda categoría por cierto sentido común. Si hoy no es necesario aclarar qué sucedió en Cromañón fue porque se trató de víctimas que fueron a ver un recital de rock, es decir víctimas inocentes.

Sin embargo un hecho muy similar pasó prácticamente inadvertido. Pocos meses más tarde, en la ciudad de Magdalena ocurrió un hecho similar al de Cromañón. También un incendio, también a puertas cerradas, también muchos jóvenes murieron intoxicados o por quemaduras, también era una institución que debía ser controlada por el Estado. Igual que en Cromañón había una cantidad mucho mayor de personas de las que debía haber. En la cárcel de Magdalena murieron 32 jóvenes. ¿Por qué los muertos de Magdalena pasaron prácticamente inadvertidos para la mayor parte de la población? Porque al tratarse de población carcelaria fueron considerados no inocentes y por lo tanto no-víctimas. La situación es más compleja aun cuando se analizan los legajos de los muertos en Magdalena, ya que muchos de ellos no tenían condena efectiva y estaban esperando a ser juzgados en prisión. Es decir, técnicamente eran inocentes.

Las víctimas de la violencia de género. En el año 2005, un programa de TV de pseudo investigación presentó un informe bajo el título de “Divorciadas hot”. Las escenas habían sido filmadas con cámaras ocultas en un club de desnudistas masculinos. En la puesta al aire aparece una mujer besando a uno de los desnudistas en la boca. Al reconocerse en la pantalla y sentir que se vulneró su intimidad, la mujer inició una demanda contra el canal y la productora del programa. El 30 de mayo de 2011, los jueces de la Sala H de la Cámara Civil resolvieron que la mujer debía ser indemnizada pero sólo por tres mil pesos. El fallo señala que la mujer aparece dando “un beso amoroso en los labios a uno de los desnudistas del show frente a todo el público de ese descontrolado auditorio”. Los jueces entendieron que “lo hizo gustosa” y en “la libertad de realizar tal trance”. La sentencia reconoció que se vio afectada la intimidad de la mujer y señaló que debía ser indemnizada, pero el resarcimiento económico fue nimio ya que de la escena filmada se desprende que “lo hizo gustosa”.

La sentencia parece confundir dos terrenos claramente delimitados. Por un lado el placer que pudo sentir esta mujer en el beso dado al desnudista, por otro lado el derecho a la intimidad y la ausencia de un consentimiento informado por medio del cual se autorice la utilización de la imagen de la mujer.

Nuevamente estamos frente a un caso de una persona que no es reconocida como víctima (en este caso del acoso periodístico y de la vulneración de su intimidad) porque no es inocente, ya que ha hecho uso gustoso y sin culpas de su sexualidad.

Angelización

¿Por qué sólo se considera víctimas a aquellas personas que se ven recubiertas de un halo de inocencia? ¿Por qué para el sentido común toda víctima, por definición, es inocente? ¿Qué operación simbólica impone la inocencia a las víctimas? Elsa Drucaroff define como angelización de la víctima el proceso que lleva a la articulación del significante “víctima” con el significado “inocente”. Ahora bien, ¿cuáles son los determinantes culturales y psicológicos sobre los que se construye dicha articulación?

La ecuación “víctima-inocente” hunde sus raíces en la tradición judeocristiana. Jesús es el paradigma de víctima inocente, ya que muere en la cruz por pecados que él no ha cometido. Lo mismo puede plantearse para la Virgen María, paradigma de inocencia al concebir (víctima de los dolores de parto) sin pecar. Ni qué decir de la amenaza del fuego eterno para aquellos que por haber pecado dejan de ser inocentes.

Sigmund Freud, en El porvenir de una ilusión (1927), señala que las representaciones religiosas no son el resultado de la experiencia ni del pensar; son cumplimientos deformados de deseos. Por eso define la religión como una neurosis obsesiva humana universal, y a las neurosis como religiones individuales. A partir de la concepción freudiana de las ilusiones religiosas, es posible abordar la ilusión que impone la inocencia a las víctimas utilizando la misma estructura de análisis de los síntomas obsesivos. Por lo tanto, será preciso preguntarse cuál es la ganancia que se obtiene en esa suerte de formación sintomática que es la angelización de las víctimas.

Jean Piaget aporta elementos interesantes para pensar esta problemática. En El criterio moral en el niño (1932), señala la creencia en los niños de sanciones automáticas que emanan de las cosas, que hacen que exista una “justicia inmanente”. Un equipo dirigido por José Antonio Castorina realizó una investigación en la que, utilizando el método clínico piagetiano, indagaron la creencia en la “justicia inmanente”. Para ello utilizaron como disparador una historia hipotética: “Un nene se portó mal e hizo enojar mucho a su mamá. Al otro día estaba paseando y cruzó un arroyito por un puente, pero el puente se rompió y el nene se cayó al agua”. Después de contarle esta historia al nene, le preguntaban: “¿Por qué pensás que se cayó el nene? Si se hubiera portado bien y hubiera pasado por el mismo puente, ¿igual se hubiera caído?”. Luego preguntaban a los niños su opinión ante la siguiente frase. “En la vida la gente recibe lo que merece.”

El análisis estadístico de las respuestas obtenidas muestra que, entre los seis y los nueve años, se encuentran respuestas que dan cuenta de la creencia en la “justicia inmanente”, pero dichas respuestas tienden a desaparecer a partir de los diez años. Los investigadores explican dicha tendencia por la salida progresiva del egocentrismo infantil así como por la pérdida del pensamiento animista.

Volviendo al tema que nos interesa, se puede plantear que la imposición de inocencia a las víctimas es solidaria de la creencia en la “justicia inmanente”, ya que quien andaba en algo y por lo tanto dejó de ser inocente es castigado, garantizando así la absolución de la víctima inocente. El problema surge cuando nos encontramos con algo que resulta obvio: quienes justificaron la masacre de la dictadura en la no inocencia de sus víctimas eran personas mayores de diez años.

El equipo de Castorina articula la investigación piagetiana acerca de la “justicia inmanente” con una serie de estudios realizados por Melvin Lerner en relación a la “creencia en un mundo justo”, es decir la creencia de que las personas obtienen lo que se merecen. “En este país no trabaja el que no quiere” sería una versión vernácula de la creencia en el mundo justo, ya que las desigualdades económicas no serían efecto de desi-gualdad de oportunidades, sino un reflejo de la justicia del mundo al castigar con la pobreza al que no quiere trabajar.

Para indagar la creencia en el mundo justo, Lerner le pidió a un grupo de estudiantes universitarios que presenciaran una supuesta investigación acerca de las emociones en las que se realizaban descargas eléctricas de alto voltaje sobre los sujetos de experimentación. En un primer momento los estudiantes demostraron solidaridad con las personas sobre las que se realizaban las descargas eléctricas, pero luego, al no poder intervenir, modificaron su opinión y terminaron justificando las descargas y culpabilizando a las víctimas. Lerner explica este cambio de posición (de la solidaridad con la víctima a la justificación del proceso de victimización) porque la situación presenciada resulta amenazante; y suponer que eso puede ocurrir sobre quien no se lo merece implica el riesgo que ocurra sobre el individuo que presencia las descargas.

Lerner, a diferencia de Piaget, sostiene que al crecer no se abandona el conjunto de creencias que constituyen la “justicia inmanente”, sino que estas integran procesos preconscientes que forman parte de las creencias sobre el mundo.

La creencia en el mundo justo es un mecanismo defensivo contra situaciones de la vida cotidiana que resultan amenazantes. Lo mismo se puede plantear acerca del sistema de representaciones que conforman las ideas religiosas que construyen un ideal de víctima enteramente inocente.

A partir de lo anterior, se puede plantear que la teoría de los dos demonios y el proceso de angelización de la víctima son mecanismos defensivos para evitar la angustia que el terrorismo de Estado desató en toda la población: yo soy un buen ciudadano, a mí no me interesa la política, a mí no me va a pasar nada. La contracara de este argumento es la justificación de todos los males sobre aquellos que no son inocentes. Sostener que sólo fueron víctimas de la dictadura quienes eran inocentes es un modo de sostener la ilusión infantil de que vivimos en un mundo justo.

Responsables

Quien fue víctima de la dictadura, lamentablemente, no tiene opción de dejar de serlo. Hay huellas que no se borran. ¿Cómo pedirle a un sobreviviente de un campo de exterminio que olvide su pasado, o a quien ha perdido a un ser querido sin tener la posibilidad de enterrarlo que se de-sentienda de las implicancias subjetivas que ello acarrea? Tampoco se trata de proponer una fijación mortífera al lugar de víctima. La pregunta es qué posición se asume ante un hecho del que un sujeto ha sido víctima; qué hace una víctima de la dictadura para que su condición de víctima no hegemonice su vida, para ser una persona con capacidad de trabajar, amar, militar, crear artísticamente, disfrutar de la vida. En términos sartreanos, qué hace el sujeto con eso que le han hecho.

Hay que recordar que el victimario triunfa cuando produce una víctima. Triunfa cuando secuestra, cuando tortura, cuando desaparece, cuando la impunidad eterniza el efecto traumatizante e imposibilita el duelo, cuando la víctima vuelve a sufrir por un hecho que ha sucedido hace mucho tiempo. Triunfa cada vez que el ser víctima hegemoniza una vida. Se trata entonces de no cederle ese triunfo al victimario. ¿Cómo hacerlo?

Juan Gelman, víctima de la dictadura porque perdió a su hijo, decía en “Elogio de la culpa”: “Estoy orgulloso de la militancia de mi hijo. A veces pienso que algo tuve que ver yo con ella y eso redobla mi orgullo y mi dolor. Mi hijo no era un ‘inocente’”. En coincidencia con Gelman, Rodolfo Walsh, al enterarse de la muerte de su hija, escribió: “Sé muy bien por qué cosas has vivido, combatido. Estoy orgulloso de esas cosas… Hablé con tu mamá. Está orgullosa en su dolor, segura de haber entendido tu corta, dura, maravillosa vida”.

Gelman y Walsh, y sus hijos, fueron víctimas de la dictadura, víctimas no inocentes, pero no por ello fueron víctimas culpables. Fueron, en la lectura que hacen sus padres, víctimas responsables. Se trata de superar la dicotomía víctimas inocentes-víctimas culpables. Se trata, más bien, de introducir una tercera posición, la de las víctimas responsables.

Hay una diferencia sustancial entre asumir responsablemente las decisiones políticas, aunque ellas hayan llevado a una derrota, y haber sido una víctima inocente que fue arrasada por una maquinaria terrorífica. De la primera opción se puede salir haciendo una lectura crítica de la historia. De la segunda no, ya que no hay modo de anticipar o elaborar el terror cuando no se comprenden sus razones.

La víctima responsable puede dejar de ser víctima. La víctima enteramente inocente queda una y mil veces expuesta al proceso de revictimización, ya que, si no hizo nada para merecer un castigo, tampoco hay nada que pueda hacer para evitarlo.

De ahí se desprende la importancia de que en los juicios por violaciones a derechos humanos durante la dictadura se dé lugar, a diferencia de lo sucedido en los juicios llevados a cabo en 1985, a que los sobrevivientes de los campos de concentración puedan contar su historia de militancia, es decir, puedan asumir públicamente una posición de víctimas responsables. Así se desprenderán del valor peyorativo que va asociado a la idea de la víctima inocente. Así habrá condiciones para asumir las responsabilidades políticas que permitirán continuar con la vida más allá del recuerdo inevitable de lo traumático.

 

 Por Gervasio Noailles *

Licenciado en Psicología. Docente e investigador de la UBA.

Comença la Setmana Negra de Barcelona / Empieza la Semana Negra de Barcelona

 

S’ha acabat el 2013 i l’hem acomiadat amb ganes, com si hagués estat un any nefast, a més de maleït. Però a BCNegra no creiem que hagi estat tan dolent. Ens ha donat un bon grapat de novel·les. Si la crisi ens va deixant sense respostes —les habituals, les de sempre—, el 2013 ens ha deixat algunes preguntes importants.

BCNegra 2014

I la bona collita negrocriminal tindrà continuïtat el 2014, un any que neix amb grans problemes sense resoldre, però ple d’esperances. BCNegra serà el primer reflex de l’any, les primeres jornades per preguntar, per debatre i per conèixer els nostres autors ja llegits, ja estimats. Però també hi haurà autors nous que ens seduiran.

Enguany presentem més activitats i escenaris que mai, amb més llibreries i editorials disposades a aconseguir que la ciutat es contamini d’una narrativa cada cop més llegida, cada cop mes necessària. BCNegra ens proposa hores d’entreteniment, però també ens ofereix elements que ens descobriran les zones fosques, allò que hi és però que no veiem.

Tindrem, com sempre, activitats per a infants i joves, la nostra inversió de futur. Però parlarem d’art, de ciutat i crim, de psicòpates i ciberdelictes, de periodisme i periodistes, de vaticans i illes tranquil·les, de crims del passat i detectius victorians, de la violència masclista i irracional (disculpeu la repetició), de la Barcelona dels anys cinquanta, de sèries de televisió, de mentides i realitats, dels detectius i el seu mètode… En definitiva, dels temes que ens ocupen i preocupen. Amb el blues i el cinema com a companys necessaris, i incorporant-hi una lectura dramatitzada que parteix dels textos del nostre premi Pepe Carvalho del 2014: Andrea Camilleri.

I és que l’equip que organitza BCNegra vol fer pública la seva satisfacció per la presència entre nosaltres del creador de Salvo Montalbano i de tantes bones novel·les. Aquest 2014 es recordarà, sens dubte, com l’any en què ens va visitar Andrea Camilleri.

Georges Simenon, Pepe Carvalho i Andrea Camilleri vetllen per BCNegra. Perquè ells són part de la novel·la negra europea. Perquè sense Barcelona no s’entén la novel·la negra mediterrània. No importa el que diguin els tractats, el que diguin els que només saber dir no i no, Barcelona ha estat, és i continuarà sent Europa, la capital de la narrativa negrocriminal europea.

Si és febrer, si sentiu parlar de crims i delictes de paper, si sentiu parlar de novel·la negra, no tingueu cap dubte: sou a Barcelona i això és BCNegra.

Programa: http://bcnegra.bcn.cat/sites/default/files/programa-cas.pdf

EL LOBO SOLITARIO

  David Garriga Guitart

 

 

 

 

David Garriga Guitart

Licenciado en Psicología y Criminología.  Especialista en Mundo árabe e Islámico y Analista de terrorismo Yihadista.

 

Los atentados ocurridos en el sureste de Londres de un militar y el de La Défense en Paris han convertido el término “lobo solitario” y “terrorista individual” en una expresión común en los medios de comunicación. A todos nos deja estupefactos el hecho de que un solo individuo sea capaz de poner en alerta a los cuerpos de seguridad de un país consiguiendo en ocasiones, sembrar el terror en toda una sociedad. Ese miedo a lo desconocido, esa paranoia hacia un peligro inminente hace que se generen fácilmente diferentes teorías por parte de la ciudadanía, muchas veces muy lejos de la realidad.

Pero cierto es, que la integración del terrorista individual a la sociedad en la que reside, su estilo de vida, sus amigos, su trabajo de lo más normalizado, etc. hace que su detección no sea tarea fácil. Sin duda, a día de hoy, uno de los métodos más efectivos que tenemos para descubrir a un terrorista individual y poder prevenir su acción es conocer su perfil criminológico.

 

Actualmente, la motivación del terrorista individual también se centra en la mayoría de los casos en una fuerte ideología, desde la más religiosa de los terroristas individuales yihadistas como Mohammad Merah hasta la más religioso-política del noruego Anders Breivik. 

Me parece importante aclarar el concepto de terrorista individual ya que a veces, influenciados por los mass media, nos lleva a confusión: No todo asesino individual es un “lobo solitario”. Es importante llamar las cosas por su nombre al igual que clasificarlas de manera correcta. Por eso me gustaría, antes de continuar con el perfil criminológico del terrorista individual describir las diferencias de éste con las del lobo solitario (Tabla-1).

 

Tabla-1: Diferencias entre “lobo solitario” y “terrorista individual”

Lobo Solitario

Terrorista Individual

 

Actúa siempre en solitario

  

No existe pertenencia a grupo terrorista

 

Actúa sin influencia directa de un líder

 

Tácticas y métodos diseñados y dirigidos por el propio individuo sin orden ni dirección externa

 

Posibilidad de actuar en pequeños grupos

 

Existe pertenencia a grupo terrorista

 

Hay un líder detrás que influye

  

Suele haber otra persona que dirige su atentado

 

Por lo que, una definición de lobo solitario podría ser: “aquella persona que actúa por su cuenta, individualmente sin dependencia operativa ni jerárquica de terceros, grupos u organizaciones”. Pero el elemento diferenciador es precisamente esa soledad en sus actos, tanto en la ejecución del atentado como de las fases previas. Por ejemplo en los atentados de Boston, aunque se les bautizó en algunos medios como lobos solitarios, dicha soledad no se cumple, había al menos dos responsables implicados, por lo que resulta equivoco tal apelativo.

En la siguiente tabla observamos algunos ejemplos de “lobos solitarios” y “terroristas individuales” actuales (Tabla-2) para ver que no siempre los medios de comunicación los han clasificado correctamente [1].

 

 Tabla-2: Ejemplos de terroristas: “lobos solitarios” / “terroristas individuales” en Europa Occidental

Lobo Solitario

Terrorista Individual

 

Anders Breivick

Terrorista noruego autor de los ataques del 22 julio de 2011 en Noruega con un resultado de 77 víctimas.

 

 

Nicky Reilly

Terrorista de 22 años que influenciado por extremistas religiosos desde su conversión al islam, se radicalizó activando una bomba en Exeter, Reino Unido.

 

Roshonara Choudhry

Bengalí afincada en Reino Unido. Es la primera simpatizante de Al Qaeda que influenciada por los sermones radicales intentó apuñalar a MP Stephen Timms durante su camapaña electoral.

 

Arid Uka

Musulmán albanés responsable del asesinato de dos soldados americanos en Frankfurt en marzo del 2011. Primer asesinato con éxito en Alemania con un fondo islamista.

 

 

Mohammad Bouyeri

Islamista holandés-marroquí responsable del asesinato del cineasta holandés Theo van Gogh en noviembre del 2004 en Amsterdam. El asesino ya había cometido otros crímenes junto a un grupo de fanáticos musulmanes.

 

Mohammad Merah

Joven de 23 años de nacionalidad francés-argelina. Su ataque fue dirigido al ejercito francés por su participación en la guerra de Afganistán y a una escuela judía por sus motivaciones antisemitas.

 

Tamerlán Tsarnáev

Uno de los hermanos responsables de los atentados en la maratón de Boston. De origen checheno perpetró el atentado junto con su hermano en la llegada de la carrera el 15 de abril del 2013.

 

 

 

 

 Link: http://criminologiaycriminalisticafb.blogspot.com.es/2014/01/el-lobo-solitario.html

MARRUECOS ELIMINA LA LEY QUE PERMITE AL VIOLADOR CASARSE CON SU VÍCTIMA

Rastreado en www.diariosigloxxi.com

El Parlamento de Marruecos ha aprobado este miércoles por unanimidad una enmienda que prevé la supresión de un párrafo del capítulo 475 del Código Penal que contempla la absolución de un violador si se casa con su víctima menor de edad, según ha informado el portal de noticias Morocco World News.

El miembro de la primera cámara del Parlamento y miembro del Partido del Progreso y el Socialismo (PPS) Abdelatif Ouammu, redactor de la enmienda, ha detallado que “la nueva ley eliminará el párrafo que permite a un violador evitar el enjuiciamiento y la cárcel si se casa con su víctima, menor o adulta, a menos que ésta última opine lo contrario”.

Así, y en base a la enmienda, “cualquier persona que engañe a una menor de edad para violarla sin usar la violencia serás castigado con una pena de cárcel de entre uno y cinco años y una multa de entre 200 y 500 dirhams (entre 18 y 45 euros)”.

La enmienda del artículo 475 del Código Penal fue impulsada a consecuencia de la oleada de indignación popular en torno al caso de Amina al Filali, una joven de 16 años que fue forzada por su familia y un juez a casarse con el hombre que presuntamente la violó para proteger el honor de la familia. Al Filali se suicidó siete meses después del matrimonio.

La organización no gubernamental Amnistía Internacional (AI) ha considerado que la aprobación de la enmienda “es un paso en la buena dirección”, si bien ha matizado que “es necesario hacer mucho más (en este sentido) en el país y en toda la región”.

“La votación de hoy es un buen paso, pero Marruecos aún necesita una estrategia exhaustiva para proteger a las mujeres y las niñas de la violencia, recogiendo aportaciones de los grupos de Derechos Humanos de la mujer, que han sido excluidos del proceso”, ha dicho la subdirectora de AI para Oriente Próximo y Norte de África, Hassiba Hadj Sahraui.

En este sentido, ha lamentado que “haya sido necesario el suicidio de Al Filali y casi dos años de tiempo para que el Parlamento cierre la rendija que permitía a los violadores no rendir cuentas”. “Es el momento de que las leyes protejan a las personas que sobreviven a los abusos sexuales”, ha agregado.

Así, Hadj Sahraui ha indicado que la definición de violación que contempla el Código Penal no reconoce la realidad de que “la violación es cometida de distintas formas, incluyendo circunstancias coercitivas que no requieren necesariamente la existencia de violencia física, con perpetradores y víctimas de todos los géneros, y también dentro del matrimonio”.

La subdirectora regional de AI también ha recordado que la enmienda “hace que la dureza del castigo dependa de si las víctimas eran vírgenes y encuadra la violencia sexual en términos de ‘decencia’ y ‘honor’, en lugar de centrarse en las víctimas y su derecho a la protección, la justicia y la rehabilitación”.

“Las mujeres y las niñas tienen Derechos Humanos intrínsecos y su valor no debe ser definido por su virginidad, estado civil o situación familiar”, ha sostenido, antes de recalcar que las víctimas siguen siendo disuadidas a no denunciar por miedo a ser enjuiciadas por las leyes que criminalizan las relaciones sexuales extramatrimoniales y las relaciones homosexuales.

Por otra parte, Hadj Sahraui ha manifestado que “Argelia y Túnez deben seguir esta línea y eliminar las provisiones similares existentes en su legislación, así como adoptar estrategias exhaustivas que protejan a las mujeres y las niñas contra la violencia sexual”. “Los retrasos están costando vidas”, ha agregado.

“Esperemos que la votación de hoy (en el Parlamento marroquí) sea un signo de un giro completo en la manera en la que son tratadas las víctimas de violación y que se aprueben nuevas medidas posteriormente”, ha remachado.

Link: http://seipc.wordpress.com/2014/01/23/marruecos-elimina-la-ley-que-permite-al-violador-casarse-con-su-victima/

Una niña afgana talibán que iba a ejecutar un atentado suicida se entrega a la Policía

Ha revelado que uno de sus hermanos llegó incluso a asesinar a un soldado en casa

Su hermano le colocó un chaleco cargado de explosivos para que atentase contra el puesto policial, pero cuando ella empezó a «gritar y llorar»

Una niña de diez años fue detenida por la Policía después de confesar que su hermano, un comandante talibán, le ordenó llevar a cabo un ataque suicida contra un puesto de control en el sur de Afganistán, informó hoy una fuente oficial.

La menor, Spogmai, se entregó voluntariamente a las fuerzas de seguridad del puesto contra el que iba a atentar en el distrito de Khanishin, en la provincia de Helmand, de acuerdo con un comunicado del Ministerio de Interior afgano.

Tras su detención, Spogmai dio una rueda de prensa en la ciudad de Lashkargah en la que explicó que su hermano le colocó un chaleco cargado de explosivos para que atentase contra el puesto policial, pero cuando ella empezó a «gritar y llorar», su hermano se lo retiró y escapó.

 

«Como me daba miedo la reacción de mi padre -simpatizante de los talibanes-, acudí a la Policía en vez de ir a casa», dijo la niña, según recoge la agencia local AIP.

La menor aseguró que todos en su familia son seguidores de los talibanes y que su hermano llegó incluso a retener y asesinar a un soldado afgano en casa.

Los talibanes siempre han negado el uso de menores en atentados suicidas.

Sin embargo, el pasado mes de marzo, también en Helmand, dos niños murieron y otros seis resultaron heridos por la detonación de un chaleco cargado de explosivos durante unas lecciones en una madraza sobre su manejo y fabricación.

Atentados suicidas en Afganistán

En el año 2011 se produjeron además varios casos en los que menores de edad llevaron a cabo atentados suicidas tanto en Afganistán como en las zonas de Pakistán próximas a la frontera.

En agosto de ese año, un adolescente hizo estallar la carga explosiva que llevaba adosada durante el rezo islámico en un templo situado en la zona de Jamrud, en las afueras de la ciudad paquistaní de Peshawar.

Dos meses antes, una niña de ocho años murió al explotar la bomba que transportaba en una bolsa cuando se dirigía a depositarla en un puesto de policía en la provincia de Uruzgán, en el sur de Afganistán.

Link: http://www.periodistadigital.com/mundo/asia/2014/01/07/una-nina-afgana-taliban-que-iba-a-ejecutar-un-atentado-suicida-se-entrega-a-la-policia.shtml

Congreso Nacional de enfermeria en Salud Mental

Os espero en Toledo!!!

20140103-174134.jpg

20140103-174121.jpg

Suecia cierra cuatro cárceles por una baja en número de presos

En los últimos seis años el ingreso de nuevos internos a las penitenciarías se desaceleró en un 65%, de acuerdo a las estadísticas públicas del país

Suecia ha cerrado cuatro cárceles y un centro de detención preventiva debido a la fuerte caída en el número de ingresos a prisión de los últimos dos años, según ha informado el diario británico The Guardian. Las prisiones suecas han reducido el número de ingresos a una velocidad del 1% anual, por lo que en los últimos seis años la cifra de ingresos ha caído en un 65, y se espera que siga el mismo ritmo durante los próximos dos años.

En 2004, Suecia (con una población de 9,5 millones) contaba con 5.722 presos, cifra que en 2012 ha disminuido hasta 4.852.

Gracias a estos datos, los Servicios Penitenciarios cerrarán este año las cárceles de Aby, Haja, Batshagen y Kristianstad. Dos de las instalaciones serán vendidas, y las otras dos se destinarán al uso temporal de otras administraciones del Gobierno.

“Hemos observado una reducción extraordinaria en el número de presos”, ha asegurado el director de Servicios Penitenciarios y Libertad Condicional sueco, Nils Öberg . “Ahora tenemos la oportunidad de cerrar parte de las infraestructuras que no necesitamos en este momento”, ha añadido.

Link:  http://www.lanacion.com.ar/1637612-suecia-cierra-cuatro-carceles-por-una-baja-en-numero-de-presos

 

Contexto En Suecia hay unas 20.000 personas sin techo, aunque gracias a la asistencia del Estado todos pueden satisfacer sus necesidades básicas.

Öberg ha asegurado que nadie sabe con certeza qué es lo que ha causado el desplome en el número de ingresos, sin embargo el jefe de Prisiones sostiene que espera que las políticas puestas en marcha en Suecia, enfocadas a la rehabilitación y reinserción de prisioneros, haya tenido algo que ver.

Otra de las razones de la fuerte caída en las cifras de admisiones a prisión es la laxitud de los tribunales suecos a la hora de condenar delitos relacionados con drogas. “Hay 200 personas menos cumpliendo condenas por delitos relacionados con drogas que el año pasado”, ha asegurado Öberg.

El Servicio Penitenciario de Suecia tiene la opción de reabrir dos de las prisiones en caso de que aumente el número de condenados. “No podemos decir que es una tendencia a largo plazo o un cambio de paradigma”, ha asegurado Öberg. “Lo que sí sabemos es que la presión del sistema penal se ha reducido notablemente en los últimos años”..

Un asesino en serie pide que le apliquen la pena de muerte

ARGENTINA Tras casi 42 años en prisión

  • Se le conoce como ‘el ángel de la muerte’

  • En 2008 pidió su excarcelación y se la denegaron

Carlos Eduardo Robledo Puch, en 1972.Carlos Eduardo Robledo Puch, en 1972.

Juan Ignacio IrigarayBuenos Aires

Actualizado: 15/11/2013 20:05 horas

Carlos Eduardo Robledo Puch le llamaban ‘el ángel de la muerte’ cuando apenas tenía 20 años ya se había convertido en elmayor asesino en serie de Argentina. Con rostro de chico bueno y pelo rubio mató a 11 personas, siempre en atracos violentos.

Su carrera homicida arrancó el 15 de marzo de 1971 en el bar Culpa Tuya, del barrio bonaerense de Olivos. Ingresaron con un cómplice y robaron 350.000 pesos. Pero antes de huir remató a tiros al dueño y al sereno, que dormían y no se habían enterado del atraco.

Luego tendrían lugar una serie de asesinatos a sangre fría, en varios casos de mujeres que previamente fueron violadas. Ni siquiera los dos compinches, Jorge Ibáñez y Héctor Somoza, se salvaron de su furia criminal. Ambos murieron a manos del ‘ángel de la muerte’.

El 4 de febrero de 1972 la policía encontró su DNI en el pantalón del cadáver de Somoza y consiguió detenerlo. El tribunal de la comuna de San Isidro lo condenó a prisión perpetua por tiempo indeterminado. “Esto fue un circo romano, algún día saldré y los voy a matar a todos”, fueron sus únicas palabras a los jueces.

En 2000 después de casi tres décadas de encierro y una conducta ejemplar ya estaba en condiciones técnicas de pedir su libertad pero no quiso. En 2001 sufrió un ataque psicótico creyéndose Batman y terminó en la enfermería. En el año 2008 pidió la excarcelación y se la rechazaron.

Ahora ya con 62 años de edad e internado en una celda personal del pabellón de homosexuales en el penal de máxima seguridad de Sierra Chica, Robledo Puch quiere salir. Y ha pedido a la Suprema Corte de Justicia bonaerense que considere cumplida la condena y lo suelte.

En los cuatro pedidos anteriores a tribunales subalternos obtuvo respuestas negativas. Así que esta vez desafió a los jueces con un ‘arma’ inusual: “¿Cómo me siguen negando la libertad? ¿Por qué no me cambian la pena por una inyección letal?”, planteó elmayor asesino en serie del país.

Según su abogado, Carlos Villada, los casi 42 años que su defendido lleva a la sombra superan todos los plazos judiciales y convierten al castigo en una sanción “cruel e inhumana”. Si se computaran los beneficios de reducción de pena, calcula, lleva encerrado más años que los de su propia vida.

Robledo Puch pide una ‘solución’ que desde hace 97 años no existe en la legislación. La última condena a muerte dictada por la justicia civil se ejecutó el 22 de julio de 1916. Luego sí hubo ejecuciones, pero eran extra judiciales durante gobiernos autoritarios y dictaduras militares.

Link: http://www.elmundo.es/internacional/2013/11/15/528669e80ab7401c508b4582.html

¿Puede existir el psicópata prosocial?

James Fallon

Científico descubre que es un psicópata

Es profesor de Neurología en la Universidad de California Irvine (UCI) y durante varios años estudió los cerebros de diferentes psicópatas para comprender las bases biológicas de esa conducta.

 
 

“Los genes cargan el arma y hacen que alguien sea vulnerable para convertirse en un psicópata”.El País.

 

En su investigación, James Fallon buscaba las diferencias entre el cerebro de un asesino serial y el de las personas corrientes, hasta que descubrió que él mismo es un psicópata. Esto lo hizo profundizar en sus investigaciones y publicó el libro “The Psycopath inside” basado en su experiencia. Para explicar por qué alguien con un cerebro de psicópata no es violento y triunfa como científico, Fallon hace referencia a su entorno familiar: “Me querían, y me sentía protegido”, explica.

Una tarde de octubre de 2005 James Fallon, un neurocientífico de la Universidad de California Irving (UCI), estudiaba tomografías de cerebros de psicópatas cuando se llevó la sorpresa de que su propio cerebro tenía las mismas características que las de un asesino en potencia.

Fallon llegó a esa conclusión cuando se encontraba en su laboratorio analizando tomografías de criminales, como parte de una investigación de rutina. Luego las comparó con las de sus familiares y con la de su propio cerebro, y cuando se dio cuenta de que compartía los rasgos de asesinos psicóticos, lejos de angustiarse, su descubrimiento lo hizo profundizar en sus investigaciones para después publicar el libro “The Psycopath inside”, basado en su experiencia.

Los rasgos que llevaron a Fallon a esa conclusión son: una baja actividad en ciertas áreas de los lóbulos temporal y frontal, relacionados con la empatía, los valores morales y el autocontrol.

Según Abc.es, luego del descubrimiento, el científico se sometió a varias pruebas genéticas para reconfirmar lo visto. Si bien las personas psicópatas presentan comportamientos violentos y hasta mortales, Fallon se considera a sí mismo como un “psicópata prosocial”; es decir, un tipo de psicópata “bueno” que, a pesar de no sentir empatía, es capaz de seguir las normas sociales e incluso tener éxito en sus relaciones sociales.

Pero, ¿cómo explicar que alguien con un cerebro de psicópata no sea violento, sino estable, y que además triunfe como científico? James Fallon explica que el diagnóstico a menudo es difuso: algunos psicópatas no matan, simplemente tienen comportamientos psicopáticos, publica El Huffington Post.

Cuando aquella tarde Fallon comparó las tomografías vio en su cerebro que “exactamente las mismas áreas del cerebro estaban completamente apagadas, como en los peores casos que había visto y eso primero me causó risa”, dijo a BBC Mundo. “Tienes que ver esto”, cuenta Fallon que le dijo a su esposa. “Es el mismo patrón que el de un psicópata, y ella me contestó `no me sorprende`”, relata risueño el investigador.

Sin embargo a Fallon no se lo puede considerar un angelito. “Tengo un espíritu de competición odioso. No dejo ganar ni a mis nietos. Soy un tipo imbécil con manías insoportables para la gente”.

Una infancia infeliz.

¿Cómo conseguiría atenuar su comportamiento psicopático y no los otros? Es ahí cuando el investigador hace referencia a su entorno, especialmente familiar. “Me querían, y me sentía protegido”, explica. “Desde que descubrí todo esto, me he esforzado por intentar cambiar mi comportamiento. De forma consciente, he hecho cosas que se consideran buenas acciones, y he pensado más en los sentimientos de los demás”, confiesa el investigador.

Ahora él mismo admite que algo sospechaba porque, por ejemplo, le encantaba manipular a la gente y entre sus antepasados hay nada menos que siete asesinos, como la célebre Lizzie Borden, acusada del asesinato a hachazos de su padre y de su suegra en 1892, según publica El Huffington Post.

“Yo no maté a nadie, ni violé, ni hice nada parecido”, dice el investigador, que es padre de tres hijos. Sin embargo, no sólo su cerebro se parece al de un asesino psicópata, también sus genes. Fallon se sometió a varias pruebas genéticas, y advirtió la presencia de todos los alelos -o formas alternativas que puede tener un gen- coincidentes con un alto riesgo para la agresión, la violencia y la baja empatía, del tipo de las variaciones del gen MAO-A, que ha sido vinculado al comportamiento agresivo, según publica BBC Mundo.

“Así que yo tengo los dos marcadores biológicos principales (de un psicópata)”, dice. ¿Entonces qué había impedido que en su caso se desarrollara un comportamiento violento?

“No puedes decir solamente a partir de un escáner o de la genética si alguien es asesino o psicópata, pero puedes ver que tiene la tendencia a ciertos rasgos que coinciden con eso”, explica Fallon.

“La biología no es una sentencia de muerte, pero puede dar un potencial alto para estas cosas. Los genes cargan el arma y hacen que alguien sea vulnerable para convertirse en un psicópata”, concluye el investigador, según BBC Mundo. Y en su caso, parece, gracias a una infancia feliz rodeada de cariño, el arma no llegó a dispararse.

Link: http://www.elpais.com.uy/vida-actual/cientifico-descubre-que-psicopata.html

Anteriores Entradas antiguas Siguiente Entradas recientes

Calendario

diciembre 2018
L M X J V S D
« Abr    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
A %d blogueros les gusta esto: