Entrevista de la Universitat d’Infermeria Manresa

RECOMANACIÓ D’UN LLIBRE.

Publicat el 17 febrer 2014 per 

Bon Dilluns a tothom!

L’entrada d’aquest dilluns és diferent de les que hem realitzat fins ara. Avui volem aprofitar per recomanar-vos un llibre i per suposat, al seu fantàstic autor.

AUTOR.

David Garriga Guitart és un ex-alumne d’Infermeria de la Fundació universitària del Bages. A part d’una diplomatura en Infermeria, també està llicenciat en Psicologia, en Criminologia i graduat en Criminologia i Política Criminal. Però la seva formació no acaba aquí, conta amb Màsters, Post-graus, especialitzacions i diversos cursos.  La suma d’aquests coneixements el porten a publicar el seu llibre: “DEL BIMARISTÁN AL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO: HISTORIA DE LA ENFERMERÍA Y LA SALUD MENTAL EN EL ISLAM”, el qual va sortir a la venda l’any 2010.  

LLIBRE :“DEL BIMARISTÁN AL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO: HISTORIA DE LA ENFERMERÍA Y LA SALUD MENTAL EN EL ISLAM”:

Tal com indica el títol, dins del llibre trobarem informació relacionada amb el món de l’islam, la seva història en la Salut Mental i el paper de la infermeria.

El llibre està dirigit a públic de tot tipus (especialista i no especialista en la matèria) i la seva forma de redacció el converteix en una lectura molt amena.

Al començament, per situar al lector, trobem una explicació sobres el Judaisme, el Cristianisme i l’Islam (les tres religions monoteistes). Seguidament, hi ha un enfocament en la religió Islàmica, on podrem llegir les seves idees principals.

Una vegada el lector té uns coneixements bàsics del tema, comença un recorregut per la història de l’Islam, des de la primera època fins l’Andalus.

ENTREVISTA:

· Infermer, psicòleg, criminòleg… què porta a una persona a endinsar-se en tants mons?

Hi ha una dita del Profeta Muhammad que diu: “Busqueu el coneixement encara que sigui a la Xina”. Tot i que m’he llicenciat en Psicologia i Criminologia i col·laboro des d’ aquesta formació amb diferents institucions sobre el tema,  la meva feina, després de 20 anys, segueix sent la infermeria.  Quan vaig començar a estudiar-la,  no tenia molt clar que m’arribés a agradar. Poc a poc anava  adquirint molts coneixements que em servien per tenir una bona base en cures  d’infermeria, coneixements mèdics, tracte amb els usuaris… , a través d’ells, adquiria unes eines per seguir formant-me i ampliar la informació en especialitats que em cridessin més l’atenció.  A mi em va passar amb l’assignatura de salut mental. Les classes em fascinaven i a les practiques ja va ser on vaig tenir clar que era l’especialitat que volia seguir.

Després tot ha sigut curiositat, volia saber més sobre la salut mental i una de les carreres que m’oferia uns coneixements més dirigits a entendre al malalt, al seu entorn, a saber més sobre  la malaltia psiquiàtrica,  era la carrera de psicologia. Per sort o no, el destí em va porta a treballar en el Centre Penitenciari de Can Brians a la Unitat de Psiquiatria ara fa deu anys i la curiositat de la relació entre malalt mental i delicte em va animar a formar-me en criminologia. Totes tres semblen molt diferents però mantenen una curiosa connexió.

· Després de realitzar tots aquests estudis, veus la infermeria amb una perspectiva diferent?

La infermeria es una de les poques formacions universitàries que en pocs anys ha evolucionat i ha canviat considerablement, adaptant-se contínuament a les necessitats de la societat amb la que tenia que conviure. De ment més holística, busca poder tenir eines per poder entendre la cada vegada més multicultural població amb la que treballa.   Ha passat de Diplomatura a Grau, inclou un segon idioma, a part del català i castellà, i  amb uns coneixements no tan sols a nivell teòric sinó també pràctic equiparables a la majoria de les ciències de la salut.  Com deia un amic meu una vegada i que la definia molt be: la infermeria és un tres en un: és un art, una ciència i una professió. Un art per que compte i requereix d’unes habilitats que depenen del segell de la persona que les realitza, una ciència per que requereix d’uns coneixements de la pròpia disciplina i una professió per que la infermera ha d’assumir unes responsabilitats pròpies.  Totes aquestes qualitats que defineixen a la infermera no serien possibles si no hi hagués una evolució i un moviment en la formació dels professionals, i en aquest aspecte, m’alegra veure que la carrera segueix el ritme de les demandes socials de l’època que li toca viure.

Una de les moltes avantatges d’estudiar infermeria, segons el meu punt de vista, es la gran perspectiva que et dona de moltes facetes de la vida, contribueix  a plantejar-te moltes coses, et dóna eines per qüestionar-ne d’altres, a conèixer-te millor a tu i a l’altre, a potenciar l’empatia… i totes aquestes qualitats ajuden  per poder-te moure amb molta més facilitat en altres carreres formatives, feines i situacions de la vida.

· D’on et ve aquesta fascinació per la cultura islàmica?

Des de petit a casa sempre ha estat a l’aire el tema musulmà d’una manera positiva i normalitzada. Tot i que no es veien en els anys 80 hiyabs ni gel·labes pel carrer el fet de tenir un avi que fes el servei militar a Ceuta i se’n portés una bona experiència va facilitar que el món àrab no fos estrany per mi.

De més gran vaig aprendre àrab com a idioma i vaig tenir la sort de matricular-me  al Màster de Món Àrab i Islàmic de la UB amb la gran fortuna de trobar un professorat que estimava la cultura islàmica, transmetent-nos a tots els alumnes aquest sentiment. Amb els coneixements que anava adquirint vaig poder aprofundir en la salut mental i en la infermeria en el mon àrab, els seus tractaments, hospitals… i sobre tot per que se’m va plantejar una pregunta que no havia pogut resoldre: si els infermers “occidentals” tenim com a referent a Florence Nightingale i Virginia Henderson, a qui  tenen de referent les infermeres que estudien a Egipte, Jordània o a Aràbia Saudita?

· Quan sorgeix la idea d’escriure un llibre?

Relacionat amb l’anterior pregunta. Vaig anar a diferents universitats d’infermeria de països àrabs amb majoria islàmica, llegint les seves matèries en el camp de la historia de la infermeria i de la salut mental, arribant a descobrir que ells tenien una historia prèvia diferent i molt més antiga que nosaltres. Per exemple, la seva referencia de primera infermera era una noia anomenada Rufaida. Aquesta noia va estar al costat del Profeta Muhammad  i va ajudar a l’atenció dels ferits caiguts en les diferents batalles. Organitzava i dirigia, ja en el segle VII dC, grups de dones que atenien les baixes en el camp de batalla. Va ser acreditada com a líder en les cures de salut construint les primeres tendes – clíniques per la cura dels malalts. Moltes similituds amb Florence Nightingale i tretze segles abans!!!

Un dels objectius del llibre era donar a conèixer la infermeria en una altre cultura i veure que també hi ha hagut ciència més enllà del Mediterrani.

· Quines són les teves perspectives de futur?

Actualment, en l’àmbit de la infermeria segueixo treballant a la Unitat d’Hospitalització Psiquiàtrica Penitenciària i espero que per molts anys. Com a voluntari col·laboro en l’entitat Bayt al-Thaqafa, una institució sense ànim de lucre que ajuda a la integració dels nou vinguts a Catalunya, sobre tot des de països àrabs. A nivell formatiu, aportant els meus coneixements a les universitats i escoles que ho sol·liciten relacionats sobre salut i islam. En l ‘ambit de la criminologia treballo com analista en terrorisme yihadista per l’exèrcit espanyol per la detecció i prevenció d’atentats.

 ARTICLES:

Garriga no és tant sols autor d’aquest llibre que us hem presentat, sinó que ha publicat diversos articles relacionats amb el tema. Tot seguit us deixem dos enllaços a les seves publicacions:

El enfermo mental, una prioridad para la medicina y la enfermería en las primeras épocas del Islam: Un article enfocat als primers hospitals ( coneguts com Bimaristán) del món islàmic.

http://www.webislam.com/articulos/91660-el_enfermo_mental_una_prioridad_para_la_medicina_y_la_enfermeria_en_las_primeras.html

Papel de la enfermería en l mundo árabe: tracta del paper de la dona musulmana en la infermeria del món islàmic.

http://www.webislam.com/articulos/91427-el_papel_de_la_enfermeria_en_el_mundo_arabe.html

BLOC:

Tots els que estigueu interessats en saber més coses d’en David i de les seves publicacions, uns animem a passar per el seu bloc. No us en penedireu!

Link: https://davidgarriga.wordpress.com

Esperem que després d’haver llegit aquest entrada, molts de vosaltres tingueu pensat llegir-vos el llibre. Volem donar les gràcies a en David per permetre’ns parlar de la seva obra a tots vosaltres.

Fins la setmana que ve!

Gisela Serrano Cañadas i Núria Soler Delgado

Estudiants de 4t curs d’infermeria

 

http://blocs.fub.edu/infermeriafub/

Castellano:

AUTOR .

David Garriga Guitart es un ex- alumno de Enfermería de la Fundación Universitaria del Bages.

Aparte de una diplomatura en Enfermería , también está licenciado en Psicología , Criminología y graduado en Criminología y Política Criminal . Pero su formación no acaba aquí , cuenta con Masters , Post- grados , especializaciones y diversos cursos . La suma de estos conocimientos lo llevan a publicar su libro : “DEL Bimaristan AL hospital psiquiátrico : HISTORIA DE LA ENFERMERÍA Y LA SALUD MENTAL EN EL ISLAM ” , el cual salió a la venta en 2010 .

LIBRO : ” EL Bimaristan AL hospital psiquiátrico : HISTORIA DE LA ENFERMERÍA Y LA SALUD MENTAL EN EL ISLAM ” :

Tal como indica el título , dentro del libro encontraremos información relacionada con el mundo del Islam , su historia en la Salud Mental y el papel de la enfermería .

El libro está dirigido a público de todo tipo (especialista y no especialista en la materia ) y su forma de redacción lo convierte en una lectura muy amena.

Al principio , para situar al lector , encontramos una explicación sobres el Judaísmo , el Cristianismo y el Islam ( las tres religiones monoteístas ) . Seguidamente , hay un enfoque en la religión Islámica , donde podremos leer sus ideas principales .

Una vez el lector tiene unos conocimientos básicos del tema , comienza un recorrido por la historia del Islam , desde la primera época hasta el Andalus .

ENTREVISTA :

· Enfermero , psicólogo , criminólogo … que lleva a una persona a adentrarse en tantos mundos ?

Hay un dicho del Profeta Muhammad que dice : “Buscad el conocimiento aunque sea en China” . Aunque me he licenciado en Psicología y Criminología y colaboro desde esta formación con diferentes instituciones sobre el tema , mi trabajo , después de 20 años , sigue siendo la enfermería . Cuando empecé a estudiarla, no tenía muy claro que me llegara a gustar . Poco a poco iba adquiriendo muchos conocimientos que me servían para tener una buena base en cuidados de enfermería, conocimientos médicos, trato con los usuarios … , a través de ellos , adquiría unas herramientas para seguir formándome y ampliar la información en especialidades que me llamaran más la atención. A mí me pasó con la asignatura de salud mental. Las clases me fascinaban y las prácticas ya fue donde tuve claro que era la especialidad que quería seguir .

Después todo ha sido curiosidad , quería saber más sobre la salud mental y una de las carreras que me ofrecía unos conocimientos más dirigidos a entender al enfermo , a su entorno , a saber más sobre la enfermedad psiquiátrica , era la carrera de psicología . Por suerte o no , el destino me lleva a trabajar en el Centro Penitenciario de Can Brians en la Unidad de Psiquiatría hace diez años y la curiosidad de la relación entre enfermo mental y delito me animó a formarme en criminología . Las tres parecen muy diferentes pero mantienen una curiosa conexión.

· Después de realizar todos estos estudios , ves la enfermería con una perspectiva diferente?

La enfermería es una de las pocas formaciones universitarias que en pocos años ha evolucionado y ha cambiado considerablemente , adaptándose continuamente a las necesidades de la sociedad con la que tenía que convivir . De mente más holística , busca poder tener herramientas para poder entender la cada vez más multicultural población con la que trabaja . Ha pasado de Diplomatura a Grado , incluye un segundo idioma , aparte del catalán y castellano , y con unos conocimientos no sólo a nivel teórico sino también práctico equiparables a la mayoría de las ciencias de la salud . Como decía un amigo mío una vez y que la definía muy bien : la enfermería es un tres en uno: es un arte , una ciencia y una profesión . Un arte para que cuenta y requiere de unas habilidades que dependen del sello de la persona que las realiza , una ciencia para que requiere de unos conocimientos de la propia disciplina y una profesión para que la enfermera debe asumir unas responsabilidades propias . Todas estas cualidades que definen a la enfermera no serían posibles si no hubiera una evolución y un movimiento en la formación de los profesionales , y en este aspecto , me alegra ver que la carrera sigue el ritmo de las demandas sociales de la época que le toca vivir .

Una de las muchas ventajas de estudiar enfermería , según mi punto de vista , es la gran perspectiva que te da de muchas facetas de la vida , contribuye a plantearte muchas cosas , te da herramientas para cuestionar a otros , a conocerte mejor a ti y al otro , a potenciar la empatía … y todas estas cualidades ayudan para poderte mover con mucha más facilidad en otras carreras formativas , trabajos y situaciones de la vida .

· De dónde te viene esa fascinación por la cultura islámica ?

Desde pequeño en casa siempre ha estado en el aire el tema musulmán de una manera positiva y normalizada . Aunque no se veían en los años 80 hiyab ni chilabas por la calle el hecho de tener un abuelo que hiciera el servicio militar en Ceuta y se llevara una buena experiencia facilitó que el mundo árabe no fuera extraño para mí .

De mayor aprendí árabe como idioma y tuve la suerte de matricularme en el Master de Mundo Árabe e Islámico de la UB con la gran fortuna de encontrar un profesorado que estimaba la cultura islámica , transmitiendo a todos los alumnos este sentimiento . Con los conocimientos que iba adquiriendo pude profundizar en la salud mental y en la enfermería en el mundo árabe , sus tratamientos , hospitales … y sobre todo para que se me planteó una pregunta que no había podido resolver : si los enfermeros ” occidentales ” tenemos como referente a Florence Nightingale y Virginia Henderson , a quienes tienen de referente las enfermeras que estudian en Egipto , Jordania o Arabia Saudita ?

· Cuando surge la idea de escribir un libro ?

Relacionado con la anterior pregunta . Fui a diferentes universidades de enfermería de países árabes con mayoría islámica , leyendo sus materias en el campo de la historia de la enfermería y de la salud mental , llegando a descubrir que ellos tenían una historia previa diferente y mucho más antigua que nosotros . Por ejemplo , su referencia de primera enfermera era una chica llamada Rufaida . Esta chica estuvo al lado del Profeta Muhammad y ayudó a la atención de los heridos caídos en las diferentes batallas . Organizaba y dirigía , ya en el siglo VII dC , grupos de mujeres que atendían las bajas en el campo de batalla . Fue acreditada como líder en los cuidados de salud construyendo las primeras tiendas – clínicas para el cuidado de los enfermos . Muchas similitudes con Florence Nightingale y trece siglos antes !

Uno de los objetivos del libro era dar a conocer la enfermería en otra cultura y ver que también ha habido ciencia más allá del Mediterráneo .

· ¿Cuáles son tus perspectivas de futuro ?

Actualmente , en el ámbito de la enfermería sigo trabajando en la Unidad de Hospitalización Psiquiátrica Penitenciaria y espero que por muchos años . Como voluntario colaboro en la entidad Bayt al- Thaqafa , una institución sin ánimo de lucro que ayuda a la integración de los recién llegados a Cataluña, sobre todo desde países árabes . A nivel formativo , aportando mis conocimientos en las universidades y escuelas que lo soliciten relacionados sobre salud e islam . En el ámbito de la criminología trabajo como analista en terrorismo yihadista por el ejército español para la detección y prevención de atentados .

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s

Calendario

febrero 2014
L M X J V S D
« Ene   Mar »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728  
A %d blogueros les gusta esto: